Miejski Koszykarski Klub Sportowy Rybnik - tradycja zobowiązuje

Walne zebranie członków klubu

W dniu 22.06.2017 odbędzie się Walne Zebranie członków Klubu. Tematem zabrania będą sprawy finansowe - zatwierdzenie bilansu i rachunku zysków i strat za rok 2016. Zebranie odbędzie się w pomieszczeniach klubu na hali ZSE-U Rybnik, ul. Św. Józefa 30 (pok. nr 18) o godz.18.00. Serdecznie zapraszamy.

Zarząd Klubu.

Back to top