Miejski Koszykarski Klub Sportowy Rybnik - tradycja zobowiązuje

Komunikat Zarządu MKKS Rybnik

Zarząd Miejskiego Klubu Koszykówki informuje, że w dniu 23.03.2017 podjął uchwałę o wysokości miesięcznych składek członkowskich.

Wprowadza się z dniem 1.04.2017 następujące wysokości miesięcznych składek członkowskich:
a) członkowska w kwocie 10,00zł – osoba będąca członkiem stowarzyszenia nietrenująca
b) członkowska w kwocie 30,00zł – osoby trenujące.

Przypominamy, że składki należy opłacać zgodnie z regulaminem opłacania składek dostępnym na naszej stronie internetowej w zakładce „O Klubie”. Składki opłacone na dzień 31.03.2017 poza termin wprowadzenia nowych stawek nie podlegają nadpłaceniu.

Za Zarząd
Prezes Łukasz Szymik

Back to top