Miejski Koszykarski Klub Sportowy Rybnik - tradycja zobowiązuje

Kolejna Basketmania za nami

W miesiącu październiku i listopadzie rozegrano kolejne turnieje koszykówki dziecięcej rozgrywane w ramach programu „Rybnicka Basketmania – nauka, sport, przyszłość”. Organizatorami turniejów byli: URZĄD MIASTA RYBNI, ROJEK-DECOR, REGIONALNE TOWARZYSTWO OPIEKI ZDROWOTNEJ, PURMO, JSW KOKS S.A., Koksownia „Dębieńsko”, BUDEXIM, SMOK PZKosz przy SP 2 oraz MKKS RYBNIK.

W turniejach brali udział dziewczyny i chłopcy z klas IV, III i młodsi.

TURNIEJ I / SP 15 Rybnik 28.10.2016/ Turniej rozegrano z udziałem 4 szkół.

Wyniki turnieju:
SP 15 – SP 8 6: 21
SP 32 – SP 37 4: 16
SP 15 – SP 37 8: 21
SP 8 – SP 32 2: 6
SP 15 – SP 32 4: 14
SP 8 – SP 37 9: 24

Tabela turnieju:
SP 37 3 – 6 61 : 21 op. B. Kras
SP 32 3 – 5 24 : 22 op. K. Piecha
3) SP 8 3 – 4 32 : 36 op. B. Solak
4) SP 15 3 – 2  18 : 52 op. E. Kaźmierczak

Zdecydowanie najlepszym zespołem była drużyna z Ochojca, w której wyróżniał się wysoki Kamil Kornecki. Ponadto trener Andrzej Zygmunt wyróżnił Zosię Sopel, Kacpra Łepkowskiego ( SP37) oraz Jakuba Sobeczko, Pawła Klimka, Dawida Nosiadka (SP32).

Nagrodami wyróżniono następujących zawodników: K.Kornacki, K.Piecha, K. Tudzież, K. Łepkowski, k. Wacławik, M. Wróbel (SP 37), P. Klimek, K. Sobeczko, D. Nosiadek, F. Grzesik, O. Grabowski, M. Smołka ( SP32), Waseha, Troszka, Mrozek, Olejarz, Małys, Rys (SP 8) F. Bekas, K. Keeler, O. Keller, N. Kosińska, M. Chojnowski K. Korus ( SP15).
Turniej był jak zwykle doskonale przygotowany przez E. Kaźmierczak i był rozegrany w przyjaznej i sportowej atmosferze przy udziale sporej ilości kibicujących dzieci. Szkoda tylko, iż gospodarze byli ”zbyt gościnni”.

TURNIEJ II / SP 2 Rybnik 3.11.2016/ Turniej rozegrano z udziałem 3 szkół.

Wyniki turnieju:
SP 2 – SP 6 22: 18
SP 2 – SP 11 19: 21
SP 6 – SP 11 13: 18

Tabela turnieju:
SP 11 2 – 4 39 : 32 op. S.Kłosok
SP 2 2 – 3 41 : 39 op. I. Szymik
3) SP 6 2 – 2 31 : 40 op. I. Szczepaniak

Turniej był bardzo wyrównany i cieszył się ogromnym zainteresowaniem kibicujących dzieci.

Trener A. Zygmunt wyróżnił P. Grabowskiego, ( SP6), Sz. Michalczyka (SP 11) . Turniej doskonale prowadziła p. I. Szymik. Upominki w postaci „ Jesiennych strachów” otrzymali: Sz. Michalczyk, A. Kuśka, J. Cieśla, F. Juzek, B. Wawoczny, ( SP11), k. Bochenek, V. Badura, M. Dudek, R. Czajkowski, J. Buchalik, K. Fojcik, K. Fałat (SP2), P. Grabowski, M. Wilczek, K. Pustułka, W. Dusik, S. Pęderecki, P. Terlecki, N. Bolik ( SP6).

TURNIEJ III / SP 5 Rybnik 8.11.2016/
Wyniki turnieju:
SP 5 – SP 16 15: 12
SP 5 – SP 35 6: 5
SP 16 – SP 35 10 : 12

Tabela turnieju:
SP 5 2 – 4 21 : 17 op. A. Blaut
SP 35 2 – 3 17 : 16 op. A. Stronczek
3) SP 16 2 – 2 22 : 25 op. M. Bober

Nagrodami wyróżniono następujących zawodników: K. Kozioł, W. Karwot, M. Wowra, N. Sujkowski, Sz. Ogrodowski (SP5), F. Amalio, D. Klatka, Sz. Ciemięga, O. Karwot, Sz. Wieszola, (SP35), D. Pachowicz, J. Tlołka, J. Pomykoł, A. Jaśkiewicz, P. Juszczyk.(SP16).
Obserwujący turniej trener Andrzej Zygmunt do szkolenia wytypował - D. Klatkę, Sz. Ciemięgę, F. Tomaszewskiego, W. Karwot, J. Tolołka, D. Pachowicza. Poziom turnieju przeciętny, szczególnie w zakresie techniki.
Reasumując przeprowadzone turnieje wykazały bardzo niski poziom wyszkolenia technicznego zawodników, szczególnie w takich elementach jak: dwutakt z kozła, zatrzymania, pivoty, technika rzutu.. Kolejny turniej zostanie rozegrany w dniu 17.12.2016 W hali ZSE-U przy ul. Św. Józefa 30 w Rybniku z udziałem 12 zespołów

Opracował:
Andrzej Zygmunt

Back to top